Д о б р е   д о ш л и    В    с а й т а ! 

 

Анкета

ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО СИ?

ДА (210)
79%

НЕ (56)
21%

Общ брой на гласовете: 266

dazd-logo

ОТДЕЛ ''ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"

СЛИВЕН - 044/611020;

0879600339 - ИЛОНКА ТОЛЕВА

Безопасност на движението по пътищата

Да пазим живота на децата на пътя!