Организация на учебния ден

1.График на учебния процес за втория срок на учебната 2018/ 2019г.

  1. НАЧАЛЕН ЕТАП (двусменно обучение само за 3 и 4 клас)

График на смените:

  • от 17.09.2018г.  до 26.10.2018г. (3 клас – 2 смяна, 4 клас – 1 смяна )

 

  • от 29.10.2018г.  до 21.12.2018г. (3 клас – 1 смяна, 4 клас – 2 смяна )
  • от 03.01.2019г. до 22.02.2019г. (3 клас – 2 смяна, 4 клас – 1 смяна )
  • от 25.02.2019г. до 29.03.2019г. (3 клас – 1 смяна, 4 клас – 2 смяна )
  • от 08.04.2018г. до 31.05.2019г. (3 клас – 2 смяна, 4 клас – 1 смяна )         

 

ПЪРВА СМЯНА

           1 клас                                                         2 клас                                                                 4 клас

1ч.        8.20 – 8.55                                        1ч.       8.00 – 8.35                             1ч.       8.00 – 8.40

2ч.        9.05 – 9.40                                        2ч.       8.45 – 9.20                             2ч.      8.50 – 9.30

Голямо междучасие – 20 мин         Голямо междучасие – 20 мин        Голямо междучасие – 20 мин

3ч.       10.00 – 10.35                                     3ч.         9.40 – 10.15                         3ч.        9.50 – 10.30

4ч.       10.45 – 11.20                                     4ч.       10.25 – 11.00                         4ч.       10.40 – 11.20

5ч.       11.25 – 12.00                                    5ч.       11.05 – 11.40                         5ч.       11.30 – 12.10

                                                                                                                                 6ч.       12.15 – 12.55

ВТОРА СМЯНА

          3 клас    :

Нулев час  12,30 – 13,10

1ч. 13.20 – 14.00                                         

2ч. 14.10 – 14.50                                                                                        

Голямо междучасие 20 мин.                                 

 

3ч. 15.10 – 15.50                                         

4ч. 16.00 – 16.40                                         

5ч. 16.4517.25

6ч. 17.30 – 18.10                                                         

ПЪРВА СМЯНА

           1 клас                                                         2 клас                                                                 3 клас

 

1ч.        8.20 – 8.55                                        1ч.       8.00 – 8.35                             1ч.       8.00 – 8.40

2ч.        9.05 – 9.40                                        2ч.       8.45 – 9.20                             2ч.      8.50 – 9.30

Голямо междучасие – 20 мин         Голямо междучасие – 20 мин      Голямо междучасие – 20 мин

3ч.       10.00 – 10.35                                     3ч.        9.40 – 10.15                          3ч.       9.50 – 10.30

4ч.       10.45 – 11.20                                     4ч.       10.25 – 11.00                         4ч.       10.40 – 11.20

5ч.       11.25 – 12.00                                    5ч.       11.05 – 11.40                         5ч.       11.30 – 12.10

                                                                                                                                 6ч.       12.15 – 12.55

ВТОРА СМЯНА        

  4 клас    :

Нулев час  12,30 – 13,10

1ч. 13.20 – 14.00                                                                                        

2ч. 14.10 – 14.50                                                                                        

Голямо междучасие 20 мин.                                 

3ч. 15.10 – 15.50                                                                                        

4ч. 16.00 – 16.40                                                                                        

5ч. 16.4517.25

6ч. 17.30 – 18.10    

Разпределение на часовете в ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (ЦДО) в първи, втори и трети клас

1a,б, в  клас – 3 групи ЦДО (групите са втора смяна през цялата учебна година)

2а,б  и  2в,г  клас - 2 групи ЦДО  (групите са втора смяна през цялата учебна година)

3а,б  и  3в,г  клас - 2 групи ЦДО (въртят се  съобразно приложения по-горе график)

 

Час

 

Клас

Учебни часове – Целодневна организация

 

1

 

 

1 и 2 клас

 

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.05 – 12.40

2

Организиран отдих и физическа активност

12.50 - 13.25

3

Самоподготовка

13.35 – 14.10

4

Самоподготовка

14.20 – 14.55

5

Занимания по интереси

15.15 – 15.50

6

Занимания по интереси

15.55 – 16.30

 

 

 

 

 

1

 

3 клас

 

(от понеделник  до четвъртък – ЗП –

6 часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

13.00 –13.40

2

Организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25

3

Самоподготовка

14.30 – 15.10

4

Самоподготовка

15.20 – 16.00

5

Занимания по интереси

16.20 – 17.00

6

Занимания по интереси

17.10 – 17.50

 

 

 

 

1

 

3 клас

 

(петък – ЗП – 5часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.20 – 13.00

2

Организиран отдих и физическа активност

13.05 - 13.45

3

Самоподготовка

13.50 – 14.30

4

Самоподготовка

14.40 – 15.20

5

Занимания по интереси

15.40 – 16.20

6

Занимания по интереси

16.30 – 17.10

 

 

Учебни часове – Целодневна организация –преди обяд

 

1

 

 

3 клас

Самоподготовка

8.00 – 8.40

2

Самоподготовка

8.50 – 9.30

3

Занимания по интереси

9.50 – 10.30

4

Занимания по интереси

10.40 – 11.20

5

Организиран отдих и физическа активност

11.25 – 12.05

6

Организиран отдих и физическа активност Обяд

12.10 – 12.50

 

 

 

1.2 Прогимназиален и гимназиален етап – само едносменно обучение

        ПЪРВА СМЯНА

 

1ч.       8.00 – 8.40                                                                           

2ч.       8.50 – 9.30                                                                           

Голямо междучасие – 20 мин.

3ч.     09.50 – 10.30                                                                         

4ч.       10.40 – 11.20                                                           

5ч.       11.30 – 12.10                                                           

6ч.       12.20 – 13.00                                                           

7ч.       13.10 – 13.50                                                                

 

           

2.График за ФАКУЛТАТИВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 

клас

Предмети

Хорариум

ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

I - IV

Народни танци

2

Вторник и сряда  17,00 – 17,40

I - IV

Театър

1

Вторник 12,05 – 12,45

IV

Вокална група

2

Четвъртък 12,05 – 13,20

V a,б

Програмиране (Т.Дичева)

1

Четвъртък 13,10 – 13,50

V в,г

Програмиране (Н.Георгиева)

1

Четвъртък 13,10 – 13,50

IV-X

Мажоретен състав

2

Петък 13,10 -14,40

VIII - XI

Футбол

2

Петък 13,10 -14,40

IX клас

Лични финанси

1

Петък 13,10 – 13,50

I клас

Английски език

1

Вторник 12,50 – 13,25

I - II клас

Руски език

1

Понеделник  12,05 – 12,45

I – XII кл

Библиотека

1

Вторник 13,10 – 13,50

 

3. Консултации по учебните предмети –  съгласно график за консултациите

4. Часове за организиране и провеждане на спортни дейности – по график, отразен в седмичното разписание

Графиците са приети  на ПС от 14.09.2018г.г.(протокол №15).