ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА 2017/2018

 

Допълнителен час на класа за работа с ученици и родители