ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, ОРГАНИЗИРАНИ ЗА 5 И 6 КЛАС 2021

 

ДАТА

 

 

ЧАС

 

ДЕЙНОСТИ

 

УЧИТЕЛИ

21.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Мартин Маринов, Стефан Милчев,

Иван Балтов

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Мартин Маринов, Стефан Милчев,

Иван Балтов

22.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Мариета Стойчева, Виолета Лозева

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Мариета Стойчева, Виолета Лозева

23.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Таня Русева, Мария Вълкова

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Таня Русева, Мария Вълкова

24.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Стефан Милчев,

Иван Балтов,  Димо Маринов

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Стефан Милчев,

Иван Балтов,  Димо Маринов

25.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Камелия Николова, Виолета Лозева

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Камелия Николова, Виолета Лозева

28.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Мартин Маринов,   Димо Маринов,

Георги Димитров

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Мартин Маринов,   Димо Маринов,

Георги Димитров

29.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Мариета Стойчева, Виолета Лозева,

Мария Вълкова

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Мариета Стойчева, Виолета Лозева,

Мария Вълкова

30.06

8,30 – 10,30

Занимания по интереси

Росица Маринова, Людмила Димитрова,

Димо Маринов

 

10,30 – 12,30

Посещение на културни институции

Росица Маринова, Людмила Димитрова,

Димо Маринов

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Някои от ръководителите на дейности имат по 1 учебен час за деня. Ще провеждат дейности в останалото им работно време.