На основание заповед на началника на РУО - Сливен за СУ "П.К.Яворов"  е утвърден следният план-прием за учебната 2018/2019 година:

  • 4 паралелки  по 26 ученика  5. клас