На основание заповед на началника на РУО - Сливен за СУ "П.К.Яворов"  е утвърден следният план-прием за учебната 2019/2020 година:

  • 4 паралелки  по 26 ученика в   5. клас  без ЦДО /целодневна организация на учебния процес/