Вътрешни правила за възлагане на ОП

Заповед вътрешни правила за възлагане на ОП  

Вътрешни правила за възлагане на Обществени поръчки, съдържащи реда за планиране и организация на провеждането на процедури и за контрол на изпълнението на сключените договори за Обществени поръчки.