Големият лов на растения

Кампанията е съвместна инициатива на Toyota 

и Фондацията за екологично образование (www.fee.global). 

FEE Logo Toyota Logo FEE Logo

 

Цели

  • Да превърнем младите хора в застъпници на опазването на природата.
  • Да популяризираме дейности за опазване на местното биоразнообразие.
  • Да разработим научно обосновани ресурси в съзвучие с принципите на Конвенцията за биоразнообразието и да стимулираме учителите да провеждат образователни дейности на тема „биоразнообразие“.
  • Да провокираме критическо мислене чрез подхода „отиди и виж“ /учи чрез действие/.
  • Да успеем да постигнем целите на ЕС/ООН за образованието за биоразнообразието.

 

Големият лов на растения