НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Учениците и техните родители  вземат участие в
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

Основната цел на проекта е привличането на родителите в училищния живот на децата им , коетто ще допринесе за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; ще превърне училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; ще развие положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

 По-конкретните цели са активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития. Също така подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност. И не на последно място активното участие на родителите в организирането и провеждането на срещи. 

Финалното занятие по проект "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот".


 снимки тук>>