Резултат с изображение за оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж

 
 • АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ В ГРУПАТА ПО ПРОЕКТА>>

 >>тук  

През учебната 2017/2018 година продължава реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“

 • ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.
 • Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.
 • Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст отдясно.

 • Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
 • Вход към уеб портала на проекта „Твоят час“ – фаза 2
 • АНКЕТА  <ИЗТЕГЛИ>
 • Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
 • Приложение 3 ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА
 • Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
  Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.
 • Инструктаж за ученика

РЪКОВОДИТЕЛ          

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Първа представителна

 

Мариета Даянова Стойчева

„Докосване до Япония”

27.02.2018

14:00

Маргарита Борисова Гиргинова

„Театър”

15.12.2017

13:00

Радостина Иванова Рундева

„Всезнайко”

19.12.2018

17:30

Снежана Томова Иванова

„Уникалната природа на моя роден край”

 

Снежана Томова Иванова

„МЕГО”

19.01.2018

13:00

Димо Маринов Маринов

„Туризъм и ориентиране”

4.01.2018

14:00

Димо Маринов Маринов

„Футбол”

7.12.2017

13:00

Кети Вълева Павлова

„Приятели на природата”

16.01.2018

13:00

Иван Йорданов Балтов

„Възрожденци”

19.02.2018

14:00

Радостина Митева Атанасова

„Английски език”

 1. клас

9.02.2018

11:25

Йовка Иванова Петкова

„Мога да успея”

18.12.2017

12:20

Красимир Добрев Стефанов

„Приятели на физиката”

16.05.2018

14:00

Таня Георгиева Русева

„Танцов състав”

15.03.2018

17:15

Таня Георгиева Русева

„Мажоретки”

3.05.2018

17:00

Надя Стоянова Георгиева

„Моят роден край”

8.02.2018

12:00

Тинка Десова Христова

„Празници и традиции”

7.03.2018

17:30

Стефка Михайлова Троянова

„Магията на театъра”

30.01.2018

17:30

Галина  Танева Чудомирова

„В света на приказките”

23.02.2018

11:25

Теменужка Енчева Добрева

„Работете ръчички”

19.12.2017

17:10

 

Училищна телевизия

2.03.2018

12:30

 

РЪКОВОДИТЕЛ     

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Първа представителна

 

1

Людмила Стоянова Димитрова

Математика – 6. клас

17.05.2018

2

Галина Йорданова Георгиева

Математика – 7.А. клас

18.05.2018

13:10

3

Галина Йорданова Георгиева

Математика 7.Б клас

17.05.2018

13:10

4

Маргарита Георгиева Александрова

БЕЛ

 

5

Мими Николова Николова

Обичам те, българска реч

10.05.2018

 

6

Мария Димитрова

Математика  5 клас

30.05.2018

7

Генка Стоянова Георгиева

БЕЛ 3.Г клас

18.05.2018

12:30

8

Красимира Динкова Динева - Иванова

Английски език

23.10.2017

 

9

Красимира Динкова Динева - Иванова

Лесен английски език

 

10

Гинка Радева Найденова

Математиката лесна и интересна

 

11

Надя Стоянова Георгиева

Моят роден език

18.05.2018

12

Стефка Михайлова Троянова

БЕЛ – 3. клас

18.04.2018

13

Тинка Десова Христова

Четенето лесно и интересно

17.05.2018

12:00

 

Проект "Твоят час"
През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

 
Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.
 
Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст отдясно.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст в средата.

 
Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Приложение 3 ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА
Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.
 

Вход към уеб портала на проекта „Твоят час“ – фаза 2

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“, 

Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 • Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;

повишаване на образователните постижения в определени научни области; 

включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

 •  
2016/2017
ръководители    на  групи                 
      наименование период

Галина Йорданова Георгиева

Математика 6. клас

28.10.2016 - 15.06.2017 

Галина Танева Чудомирова

Български език и литература

28.10.2016 - 18.05.2017 

Даниела Евгениева Попова

Български език и литература

28.10.2016 - 19.05.2017 

Димо Маринов Маринов

Футбол

28.10.2016 - 02.06.2017 

Иванка Тодорова Димитрова

Традиция

28.10.2016 - 02.06.2017 

Йовка Иванова Петкова

Пътят към успеха

28.10.2016 - 20.05.2017 

Калина Ангелова Кренчева

Вокална група "Звънче"

28.10.2016 - 01.06.2017 

Камелия Илиева Николова

Млади биолози- еколози

28.10.2016 - 28.04.2017 

Кети Вълева Павлова

Приятели на природата

28.10.2016 - 15.06.2017 

Люба Маринова Николаева

 

Математика 7 клас

28.10.2016 - 19.05.2017 

Людмила Стоянова Димитрова

Mатематика 5 клас

28.10.2016 - 13.06.2017 

Маргарита Борисова Гиргинова

Трудните аргументативни съчинения

28.10.2016 - 13.06.2017 

Маргарита Георгиева Александрова

Български език и литература 5 клас

28.10.2016 - 02.06.2017 

Мими Николова Николова

Обичам те, българска реч

28.10.2016 - 15.06.2017 

Надежда Иванова Гецова

Математиката – лесна и интересна

28.10.2016 - 15.05.2017 

Надя Стоянова Георгиева

Сръчни ръце

28.10.2016 - 30.05.2017 

Нина Драганова Лазарова

Математика 4 клас

28.10.2016 - 18.05.2017 

Радостина Иванова Рундева

Математиката- забавна и интересна

28.10.2016 - 31.05.2017 

Радостина Митева Атанасова

Моят роден език

28.10.2016 - 31.05.2017 

Росица Стоянова Маринова

Спорт и здраве

28.10.2016 - 02.06.2017 

Снежана Кръстева Томова-Иванова

Как да се държим в обществото

28.10.2016 - 24.01.2017 

Снежана Кръстева Томова-Иванова

История и краезнание

28.10.2016 - 28.04.2017 

Стефка Михайлова Троянова

Танцът и словото

28.10.2016 - 31.05.2017 

Теменужка Енчева Добрева

Весело хорце

28.10.2016 - 31.05.2017 

Юлия Димитрова Барбутова

Сливенски етнографски бит и танци

28.10.2016 - 02.06.2017