ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Училище за

Себеутвърждаване и

Подготовка към

Европейски

Хоризонти

(У С П Е Х )


С началото на  учебната 2013/2014 година, продължава изпълнението на най-мащабния проект по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора", BG 051РО001 - 4.2.05 , реализирана по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е наречен УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, включително и 5 СОУ.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища кандидатстват по определен ред, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Периодът на изпълнението му е три учебни години.

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

 

 

 

 
 

           2012/2013

 проект „УСПЕХ” 
в 17 групи.
След като се запознаха с целите, задачите, правилата и техниката на безопасност   учениците получиха знания за принципите на  работа заедно със своите ръководители .
Работата в ателиетата, клубовете и студията   дава възможност на участниците да се усъвършенстват в занимания, които са и тяхно хоби и е отличен пример за съчетаване на полезното с приятното.

 

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия

Клуб
Сексуално и репродуктивно здраве
Елена Григорова
Клуб
Пътешественик
Вичка Кръстева
Клуб
Здравословано хранене
Небесна Георгиева
Клуб
Приятели на природата
Кети Павлова
Клуб
Екотуризъм
Веселина Попова
Секция
Футбол
Росица Маринова
Клуб
ЛИК
Маргарита Гиргинова
Клуб
Етнография
Соня Михнева
Клуб
Европейска мозайка
Красимира Динева
Клуб
Приятели на историята
Иванка Димитрова
Клуб
Пътешествие в миналото
Димитър Димитров
Клуб
Как да се обличам и държа в обществото
Юлия Барбутова
Клуб
Искам да успея
Йовка Петкова
Студио
Театрално студио
Маргарита Александрова
Клуб
Интернет
Надежда Петкова Георгиева
Клуб
Интернет
Таня Дичева
Клуб
Изготвяне на презентации
Галина Георгиева
 

В началото на месец февруари започна работата
по проект „УСПЕХ”  в 14 групи.  

2011/2012

След като се запознаха с целите, задачите, правилата и техниката на безопасност в клубовете, ателиетата и студията  учениците получиха знания за принципите на  работа и заедно със своите ръководители направиха снимки.
Премина се към втория етап на обучение – практическа работа с някои от тях . Когато и той приключи, участниците ще са готови за своята  творческа задача  – публична изява.
Работата в ателиетата, клубовете и студията  е приятна за всички, тъй като дава възможност на участниците да се усъвършенстват в занимания, които са и тяхно хоби и е отличен пример за съчетаване на полезното с приятното.

 

АТЕЛИЕ "ИСТОРИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ"

КЛУБ "КИНОМАН"

Клуб "100-те сливенски войводи"

ТЕАТРАЛНО СТУДИО

Клуб "Умения за успех"

Клуб "Туристически природни обекти в Сливенския балкан"

Клуб "Ориентиране и оцеляване в природата. Начално обучение по спортно ориентиране"

Клуб "Краезнание"

Клуб "Аз представям..."

КЛУБ "СЛОВО"

Клуб "Сексуално и репрoдуктивно здраве"