Училищен вестник

 

Предпечатната и издателска дейност са резултат от съвместна работа на ученици от 12клас, обучаващи се в гимназиална степен при СУ"П.К.Яворов"

 

 

 

 УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК  2018 -проект 1 проект 2

 

    УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 2017проект1  проект 2 проект3

    УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 2015

 

 УеЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК /коледен/ 2014

  УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИКst1 str1 str3

 УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИКvestnik2010/2011