Военно обучение

Подготовка на учениците в девети и десети клас в средните училища, свързана с отбраната на страната

  • Теми за задължителна подготовка на учениците от девети и десети клас в средните училища за учебната 2019/2020 г., свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната:

Теми за 9 клас:

Тема 1 - Отбрана на страната и задължения на гражданите на Република България.

Тема 2 - Подготовка на страната за отбрана.

Тема 3 - Гражданско-военните отношения.

Тема 4 - Критична инфраструктура и участие на формированията от въоръжените сили в оказване на помощ на населението.

Тема 5 - Действия на гражданите за оцеляване при терористични действия и война, както и при откриване на невзривени боеприпаси.

Теми за 10 клас:

Тема 6 - История на въоръжените сили на България.

Тема 7 - Съвременни въоръжени сили на Република България.

Тема 8 - Българска армия - структура, въоръжение и екипировка.

Тема 9 - Участие на въоръжените сили в операции и мисии извън територията на страната.

Тема 10 - Приемане на военна служба и в резерва на въоръжените сили на Република България