ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ 1 ноември -3 ноември

01.11.2019 08:48

С писмо на Министъра  4.11.2019 /понеделник/

 е обявен за неучебен, но присъствен ден!

Учениците да се явят в 10:00ч. в училище.Ще се проведат занимания по интереси.