Заповед № РД09-156/27.01.2023 на Министъра на образованието и науката за актуализация Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищно образование

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищно образование

  • Може да разгледатека  Е-тетрадката тук или на снимката.