Свободни места към 23.09.2020 г. по класове

I клас              6 свободни места

II клас             8 свободни места

III клас           Няма свободни места

IV клас           6 свободни места

V клас            2 свободни места

VI клас         10 свободни места

VII клас         8 свободни места

VIII клас        Няма свободни места

IX клас           1 свободни места

X клас          17 свободни места

XI клас          2  свободни места

XII клас         3 свободни места