Свободни места към 06.01.2021 г. по класове

I клас              4 свободни места

II клас             8 свободни места

III клас           Няма свободни места

IV клас            6 свободни места

V клас             2 свободни места

VI клас           10 свободни места

VII клас            3 свободни места

VIII клас        Няма свободни места

IX клас            1 свободно място

X клас           17 свободни места

XI клас            1 свободно място

XII клас           3 свободни места