Свободни места към 13.04.2022 г. по класове

I клас              9 свободни места

II клас            5 свободни места

III клас           9 свободни места

IV клас           Няма свободни места

V клас            8 свободни места

VI клас           2 свободни места

VII клас         22 свободни места

VIII клас        Няма свободни места

IX клас           1 свободно място

X клас            1 свободни места

XI клас           17 свободно място