Свободни места 

по класове за учебната 2022/2023година

 

 

Свободни места към 22.02.2023 г. по класове

 

I клас             1 свободно място

II клас            9 свободни места

III клас           4 свободни места

IV клас           4 свободни места

V клас            0 свободни места

VI клас           0 свободни места

VII клас          6 свободни места

VIII клас         Няма свободни места

IX клас           Няма свободни места

X клас            1 свободно място

XI клас           2 свободни места