Свободни места към 20.04.2021 г. по класове

I клас             6 свободни места
II клас           13 свободни места
III клас        Няма свободни места
IV клас           11 свободни места
V клас             4 свободни места
VI клас           15 свободни места
VII клас           8 свободни места
VIII клас       Няма свободни места
IX клас            1 свободно място
X клас            19 свободни места
XI клас            6 свободни места