Свободни места 

по класове за учебната 2022/2023година

 

 

Свободни места към 22.11.2022 г. по класове

I клас               1 свободно място

II клас            11 свободни места

III клас             6 свободни места

IV клас           12 свободни места

V клас             2 свободни места

VI клас            2 свободни места

VII клас           свободни места

VIII клас        Няма свободни места

IX клас           Няма свободни места

X клас            1 свободно място

XI клас           2 свободни места