Свободни места по класове за учебната 2023/2024година

 към 6.12.2023 г. 

 

 

 

 

I клас              свободно място

II клас            1 свободни места

III клас           свободни места

IV клас           5 свободни места

V клас           14 свободни места

VI клас           1 свободни места

VII клас         3 свободни места

VIII клас         Няма свободни места

IX клас           Няма свободни места

X клас            Няма свободни места

XI клас          3 свободно място