Свободни места по класове за учебната 2023/2024година

 към 1.04.2024г. 

 

 

 

I клас              4 свободни места

II клас            Няма свободни места

III клас           8 свободни места

IV клас           5 свободни места

V клас            16 свободни места

VI клас           Няма свободни места

VII клас         4 свободни места

VIII клас        Няма свободни места

IX клас           Няма свободни места

X клас            Няма свободни места

XI клас           5 свободни места