Мисия

Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

 

 

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5

Резултат с изображение за клуб кариера