Мисия

Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

 

Резултат с изображение за клуб кариера

                                                

                 Синьо училище   в ПРИМОРСКО                                                     

Децата   от СУ "П.Яворов" взеха участие в част от образователната програма "Млад Изследовател" с ръководител професор д-р Петър Берон. Също така преминаха специалната приключенска програма "Млад скаут" с множество активности – оцеляване в природата, стена за катерене, стрелба с лък и др. Заниманията край лагерния огън сплоти всички деца, общуваха активно,забравяйки за мобилни телефони и радвайки се на природата. Вечерните часове бяха изпълнени с творчески кръжоци и ателиета и различни сценични изяви: Млади таланти, Музикални партита и др."