Европейско самочувствие

 и реализация

     Летопис...

01.09.1958г – От 1-во ССУ се отделят две основни училища 1-во и 5- то.
1965г. – Първа копка на новата сграда на училището.
05.02.1969г. –Учениците се прехвърлят в новата сграда на училището. Приета е художествената украса изготвена от художника Елин Паунов и одобрена от Златю Бояджиев – председтел на комисията.
Април 1970г. – Тържествено откриване на новата сграда.
04.06.1970г. – Училището е национален първенец – училище „модел” образец.
03.12.1972г. – Асфалтиране на училищния двор.
1973 - 1974г. – Училището става базово за внедряване на новото учебно съдържание.
1978-1979г. – Сформиране на музикална паралелка със засилено изучаване на музика и музикални инструменти.
1980 - 1981г. – Училището е базово на  ПГО към ИО към  БАН и МНП.
1987 - 1988г. – Училището е обявено за ЕСПУ.
1991г. – Училището е преобразувано в СОУ.Въведена е колежна форма на обучение със специалност „Бизнес и финанси”.
1992г. – Училището е преименовано от „Иван Лилов”  на  „Пейо Крачолов Яворов”.
 Днес в училището се обучават ученици  – начален, прогимназиален и гимназиален етап.
 

 

 

 

 

 Днес.