1. Ред, време и място за запознаване с оценените индивидуални работи на учениците от VII и от X клас от националното външно оценяване по български език и литература, математика и по чужд език през учебната 2022/2023г. и на техните родители

28.06.2023 14:43
  • VII клас

I. Български език и литература, математика:

1. Време за запознаване: 29 юни, 30 юни  и 3 юли 2023г.. – от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

2. Място: СУ „Йордан Йовков“ – Сливен

II. Чужд език:

1. Време за запознаване: 29 юни, 30 юни  и 3 юли 2023г.. – от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

2. Място: СУ „Йордан Йовков“ – Сливен

 

  • X клас

I. Български език и литература, математика:

1. Време за запознаване: 29 юни, 30 юни  и 3 юли 2023г.. – от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

2. Място: СУ „Йордан Йовков“ – Сливен

 

Запознаването на ученика, задължително придружен от родител, с оценената индивидуална работа става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  • ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

ЗАПОВЕД    № РД-06-1291./28.06.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 72, ал. 2 от Наредба  № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  във връзка със заповеди №, № РД—14-208/28.06.2023 г. и РД—14-209/28.06.2023 г. на началника на РУО - Сливен и  писмо № РД-13-1841.28.06.2023 г. на Началника на РУО - Сливен