ИЗПИТИ

Учениците се запознават с резултатите от изпитите - 5/пет/ дни след провеждането им, при ЗДУД  етаж 3.

изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮНСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

26.05.2022 12:44

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА февруари НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

07.02.2022 18:20

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

20.10.2021 11:23

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

21.06.2021 12:49
тук>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ юни-юли

26.05.2021 12:22

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

15.04.2021 14:17
тук

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

18.02.2021 08:25

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

16.11.2020 15:34
тук>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ, М. ФЕВРУАРИ-МАРТ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

22.01.2020 11:43
тук>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ – НОЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

16.10.2019 12:02
1 | 2 >>