ИЗПИТИ

Учениците се запознават с резултатите от изпитите - 5/пет/ дни след провеждането им, при ЗДУД  етаж 3.

изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

07.02.2024 17:09

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

10.11.2023 11:01
Прочети тук >>

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

16.08.2023 13:47

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юли 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

28.06.2023 13:26

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

20.06.2023 14:35

ГРАФИК за провеждане на втора поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в самостоятелна форма на обучение XII клас за учебната 2022/2023 г.

02.06.2023 12:55

ГРАФИК за провеждане на първа поправителна сесия, м. април 2023 г. – за ученици в XII клас в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

15.03.2023 14:21

ГРАФИК за провеждане на редовна сесия, м. февруари-март 2023 г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

16.02.2023 15:50
Прочети тук>>

ГРАФИК приравнителни изпити 2022/2023 за ученици дневна форма на обучение

17.10.2022 18:06
Прочети тук>>

ГРАФИК за провеждане на редовна сесия, м. ноември 2022 г. – за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 г

07.10.2022 14:58
1 | 2 | 3 | 4 >>