ИЗПИТИ

Учениците се запознават с резултатите от изпитите - 5/пет/ дни след провеждането им, при ЗДУД  етаж 3.

изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

18.02.2021 08:25

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

16.11.2020 15:34
тук>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ, М. ФЕВРУАРИ-МАРТ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

22.01.2020 11:43
тук>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ – НОЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

16.10.2019 12:02

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия – дневна форма на обучение, сесия септември на учебната 2018/2019 г.

29.08.2019 16:04
тук>>

ГРАФИК за провеждане на изпитна сесия за X, XI, XII клас – самостоятелна форма на обучение – сесия септември на учебната 2018/2019 г.

29.08.2019 16:03
тук>>

График ДНЕВНА форма - изпитна сесия 2019

21.06.2019 16:40
повече>>

График самостоятелна форма на обучение сесия ЮНИ

31.05.2019 15:33
тук>>

График изпити самостоятелна форма за определяне на годишна оценка

22.11.2018 18:08
тук>>

Поправителен изпит по математика за ученици в дневна форма на обучение- 07.09.2018 г. в 9.00 ч.

01.09.2018 11:09
1 | 2 >>