ИЗПИТИ

Учениците се запознават с резултатите от изпитите - 2/два/ дни след провеждането им, при ЗДУД  етаж 3.

изпити

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия – дневна форма на обучение, сесия септември на учебната 2018/2019 г.

29.08.2019 16:04
тук>>

ГРАФИК за провеждане на изпитна сесия за X, XI, XII клас – самостоятелна форма на обучение – сесия септември на учебната 2018/2019 г.

29.08.2019 16:03
тук>>

График ДНЕВНА форма - изпитна сесия 2019

21.06.2019 16:40
повече>>

График самостоятелна форма на обучение сесия ЮНИ

31.05.2019 15:33
тук>>

График изпити самостоятелна форма за определяне на годишна оценка

22.11.2018 18:08
тук>>

Поправителен изпит по математика за ученици в дневна форма на обучение- 07.09.2018 г. в 9.00 ч.

01.09.2018 11:09

График юни 2018 ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

28.06.2018 10:13
График юни 2018 ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 г.

12.06.2018 15:40
тук>>

Дневна форма на обучение ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ОЦЕНКА – 1 СРОК НА УЧ. 2017/2018 Г.

16.02.2018 17:17

ГРАФИК ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

16.02.2018 11:51