ИЗПИТИ

Учениците се запознават с резултатите от изпитите - 5/пет/ дни след провеждането им, при ЗДУД  етаж 3.

изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕПТЕМВРИ

05.07.2024 12:38

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г

05.07.2024 11:31

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

13.06.2024 12:07
Прочети тук>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

31.05.2024 16:09

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

07.02.2024 17:09

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

10.11.2023 11:01
Прочети тук >>

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

16.08.2023 13:47

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юли 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

28.06.2023 13:26

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

20.06.2023 14:35

ГРАФИК за провеждане на втора поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в самостоятелна форма на обучение XII клас за учебната 2022/2023 г.

02.06.2023 12:55
1 | 2 | 3 | 4 >>