ИЗПИТИ

Учениците се запознават с резултатите от изпитите - 5/пет/ дни след провеждането им, при ЗДУД  етаж 3.

изпити

ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия, м. октомври 2022 г. – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

16.09.2022 12:12

ГРАФИК за провеждане на втора поправителна сесия, м. август 2022 г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

19.08.2022 16:55

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2022 г. – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

18.08.2022 16:58
Прочети тук

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юли 2022 г. – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

04.07.2022 11:49

ГРАФИК за провеждане на първа поправителна сесия, м. август 2022 г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

04.07.2022 11:47

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮНСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

26.05.2022 12:44

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА февруари НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

07.02.2022 18:20

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

20.10.2021 11:23

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

21.06.2021 12:49
тук>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ юни-юли

26.05.2021 12:22
1 | 2 | 3 >>