Четвърти национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“

20.02.2023 17:16
Във връзка с писмо № РД-12-253 от 16.02.2023 г. на Регионална библиотека „Любен
Каравелов“ - Русе, Ви уведомяваме за организирането на Четвъртия национален младежки
форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, организиран съвместно с Регионално
управление на образованието – Русе.
Форумът ще се проведе на 24 юни 2023 г. и ще бъде организиран в няколко тематични
направления: Литература, Български фолклор; Изкуства; История; Философия, География,
Интердисциплинарни изследвания. Формите за участие са: доклад, есе, презентация,
видеоклип.
Срокът за подаване на заявка за участие е 30 април 2023 г., а срокът за изпращане на
разработките е 30 май 2023 г.