До учениците, подали заявление за прием в 8 клас

11.07.2024 10:29

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ,

Напомняме на всички, които са подали заявления за участие в първи етап на класиране за паралелки в VІІІ клас, че записването на класираните ученици ще се извършва от 15 до 17.07.2024 г. включително в училищата, в които учениците са приети.

При записване в училището се подават следните документи:

- заявление до директора;

- оригинал на свидетелството за завършено основно образование;

- оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионални паралелки/.

В посочения срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията. Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:

- не са класирани на първи етап в нито едно училище в областта - те участват, без да подават заявление за втори етап;
- са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали - в този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет.

Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат обявени до 19.07.2024 г. След обявяване на резултатите класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране ще се извършва от 22 до 24 юли 2024 г.

РУО - Сливен