ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ НА ПРОЛЕТНОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 09-11.03.2018 г. - СТАРА ЗАГОРА

13.03.2018 11:43

Учениците от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО ЯВОРОВ" - ГРАД СЛИВЕН: Теодора Стоянова Генова - VIIа, Христо Димитров Чолаков - VIIа, Георги Веселинов Иванов - VIIб, Ивайло Диянов Динев - VIIб, с ръководител Красимир Стефанов, взеха участие в ПРОЛЕНОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА, което се проведе от 9 до 11 март 2018 г. в град Стара Загора. Нашите ученици бяха сред 63-те най-добри физици от VII-ми клас, 40 от които бяха от математически гимназии. Емоциите от факта, че сме сред на-добрите в България, още вълнуват нашите млади приятели на науката. Пожелаваме им успех в постигането на техните смели мечти и високи цели.