Достъпът от родители и ученици в модул „Елелктронен дневник“

14.11.2017 14:42

Достъпът от родители и ученици в модул „Елелктронен дневник“

все още не е възможен. Училищата ще бъдат допълнително уведомени,

когато това е възможно.