Държавни зрелостни изпити СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

27.06.2017 15:13

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература -  28 август 2017 г., начало 08.00 часа

Втори ДЗИ                                 -  29 август 2017 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика    - в периода 30 август - 05  септември 2017 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

· 03.07 – 14.07.2017 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

· до 25.08.2017 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

· до 11.09.2017 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ