Предоставяне на възможност на зрелостниците да се запознаят със своите оценени изпитни работи от ДЗИ 2017

12.06.2017 07:53

В тридневен срок от 12.06.2017 г. до 14.06.2017 г. зрелостниците могат лично да се запознаят със своите оценени изпитни материали. Запознаването се извършва срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия в стаята на ЗДУД