Ежегоден поход и конкурс „По стъпките на Таньо войвода“

22.05.2023 13:54
УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/ ДИРЕКТОР,
 
Във връзка с писмо No 9105-177 от 10.05.2023 г. на д-р Мария Гайдарова, заместник-
министър на образованието, Ви изпращаме информация за графика на похода „По стъпките на Таньо войвода“ и регламента на ученическия конкурс.
 
 
Г Р А Ф И К
на 38-ми поход „По пътя на четата на Таньо войвода” – 2023 г.
I ден – 30 май – вторник
8:00 ч. – Тутракан, пред паметника на Таньо войвода. Кметът открива началото на похода.
Поднасяне на венци. Тържествено шествие през града. Поднасяне венци пред
паметника на Левски, П.Хитов, ген. Суворов, ген. Киселов
9:00 ч. – Преглед на маршовата и патриотична песен пред община Тутракан
9:30 ч. – Автобусите потеглят към с. Пожарево.
10:30 ч - Инсцениране слизането на брега на Дунава и клетвата на четниците. Венци пред
паметната плоча на Таньо Стоянов и Панайот Хитов
11:30 ч. – Потегляне с автобусите
12:00 ч. – Пристигане пред чешмата на Антимово ханче. Участие в празника по
сценарий. Обяд
13:30 ч. – с. Търновци
13:30 ч. – с. Ст. Караджа
14:30 ч. – с. Веселец
14:30 ч. – с. Ив. Шишманово
15:00 ч. – с. Свещари. Паметната плоча на Борис Илиев
15:30 ч. – НЧ „Пробуда – 1929“, с. Свещари. Изложба на проф. Петър Чуклев
17:00 ч. – При паметната плоча в гр. Исперих (до стадиона). Колоната тръгва към
паметника на Хан Аспарух и участва в празника по сценарий. Преглед на маршовата и
патриотична песен. 20:00 ч. – Резервата Сборяново. Вечеря и нощувка
II ден – 31 май – сряда
7:00 ч. – Закуска, тръгване
8:00 ч. – Пред паметника в с. Малък Поровец
8:30 ч. – Преход през резервата Воден
10:00 ч. – с. Острово
11:00 ч. – Преход през местността Палашча. Венци пред паметната плоча
13:30 ч. – с. Побит Камък. Инсценировка по залавянето на Стефан Николов –
Заралията. Обяд
15:00 ч. – с. Топчии - пред паметника
17:00 ч. – Пред паметника на Хр. Ботев в гр. Разград
17:30 ч. – Посрещане на площада в гр. Разград. Участие в празника по сценарий.
Преглед на маршовата и патриотична песен. Среща на похода с ФК "Лудогорец"
20:00 ч. – Вечеря и нощувка
III ден – 1 юни – четвъртък
7:00 ч. – Закуска. Тръгване
8:30 ч. – с. Сеново и с. Кривня
9:00 ч. – Преход през резервата Бели лом
10.00 ч. – гр. Ветово
11:00 ч. – гр. Цар Калоян
11:30 ч. – с. Костанденец
12:00 ч. – с. Захари Стояново. Преход през Коджа хендек
13:30 ч. – При паметника Коконката
 
14:00 ч. – с. Садина, при паметните плочи. Програма. Обяд
16:30 ч. – с. Ломци
17:00 ч. – с. Кардам (пред паметника). Изетбеевата чешма
18:00 ч. – Пристигане в гр. Попово, на площада. Участие в празненствата съгласно
сценария. Преглед на маршовата и патриотична песен. Концерт на Теодосий Спасов и
неговата група
20:00 ч. – с. Светлен, вечеря и нощувка
IV ден – 2 юни – петък
7:00 ч. – Закуска
7:30 ч. – Цветя на гроба на кмета Нешев в с. Светлен
8:00 ч. – Венци пред паметниците в селото
8:30 ч. – Пред параклиса „Св. Борис I” и паметника на В. Гаршин
9:00 ч. – Инсценировка на „сражението” в местността Припека
11:40 ч. – Пристигане на Керчан баир при с. Априлово
11:50 ч. – Поднасяне венци пред паметника на Таньо Стоянов
12:00 ч. – Проверка, сирени, минута мълчание. Участие в празника съгласно сценария.
Обяд. Разбор на похода
www.ludogorie.org
Таньо войвода“ и регламента на ученическия конкурс.УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/ ДИРЕКТОР,
 
Във връзка с писмо No 9105-177 от 10.05.2023 г. на д-р Мария Гайдарова, заместник-
министър на образованието, Ви изпращаме информация за графика на похода „По стъпките на
 
Таньо войвода“ и регламента на ученическия конкурс.