ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

31.05.2024 16:09

 Учениците се запознават с резултатите от изпитите – до пет дни след провеждането им, при  ЗДУД.

ЗДУД.