График изпити самостоятелна форма за определяне на годишна оценка

22.11.2018 18:08

тук>>

На основание заповед N РД-09-505/23.01.2019 г. на министъра на образованието и науката изпитите по БЕЛ ИУЧ, БЕЛ ЗИП и Мениджмънт на туризма ще се проведат на 14.02.2019 г., изпитите по Философия, Етика и право, Свят и личност на 15.02.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД 15-198/31.01.2019 г. на Кмета на Община Сливен за обявяване на 04.02.2019 г. за неучебен ден   Изпитите по История и цивилизации ИУЧ в IX клас и Информационни технологии ПП в 12 клас  да се проведат вместо на 04.02.2019 г. - на 18.02.2019 г.