График изпитна сесия самостоятелна форма на обучение

01.12.2017 12:32

  ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици 

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 г. 

тук