График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2020/2021 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование 2021/2022г.

24.06.2021 16:51

График тук>>

Комисията ще работи всеки ден от 8:00 до 17:00 часа.