График ПЛУВАНЕ

12.03.2024 08:07

дата

Час

училище

класове

деца

треньор

18.03.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

18.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

18.03.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

18.03.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

19.03.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

19.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

19.03.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

19.03.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

20.03.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

20.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

20.03.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

20.03.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

21.03.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

21.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

21.03.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

21.03.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

22.03.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

22.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

22.03.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

22.03.2024

 

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

25.03.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

25.03.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

26.03.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

26.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

26.03.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

26.03.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

27.03.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

27.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

27.03.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

27.03.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

28.03.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

28.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

28.03.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

28.03.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

29.03.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

29.03.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

29.03.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

29.03.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

01.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

01.04.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

01.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

01.04.2024

 

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

02.04.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

02.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

03.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

03.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

03.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

03.04.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

04.04.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

04.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

04.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

04.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

05.04.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

05.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

05.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

05.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

08.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

08.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

08.04.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

08.04.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

09.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

09.04.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

09.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

09.04.2024

 

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

10.04.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

10.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

11.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

11.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

11.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

11.04.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

12.04.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

12.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

12.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

12.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

15.04.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

15.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

15.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

15.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

16.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

16.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

16.04.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

16.04.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

17.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

17.04.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

17.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

17.04.2024

 

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

18.04.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

18.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

19.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

19.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

19.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

19.04.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

22.04.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

22.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

22.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

22.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

23.04.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

23.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

23.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

23.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

24.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

24.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

24.04.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

24.04.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

25.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

25.04.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

25.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

25.04.2024

 

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

26.04.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

26.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

29.04.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

29.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

29.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

29.04.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

30.04.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

30.04.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

30.04.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

30.04.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

01.05.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

01.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

01.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

01.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

02.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

02.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

02.05.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

02.05.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

07.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

07.05.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

07.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

07.05.2024

 

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

08.05.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

08.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

09.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

09.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

09.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

09.05.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

10.05.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

10.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

10.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

10.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

13.05.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

13.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

13.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

13.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

14.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

14.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

14.05.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

14.05.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

15.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

15.05.2024

 

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

15.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

15.05.2024

 

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

16.05.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

16.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

17.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

17.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

17.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

17.05.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

20.05.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

20.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

20.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

20.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

21.05.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

21.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

21.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

21.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

22.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

22.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

22.05.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

22.05.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов

23.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5г, 6б и 7б клас

15

Гергинов

 

23.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2в

13

Красимир Костов

23.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2г

16

Нишан Такворян

23.05.2024

16.00 – 16.45

 

НУ „Васил Левски

СУ „П.К Яворов“

3 клас

2 клас

11

6

Гергинов

27.05.2024

 

16.00 – 16.45

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“

Ученици от 3 клас

Ученик 7 клас

16

1

Гергинов

27.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Димитър Петров“

Ученици 1-4 клас

14

Такворян

28.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 5-7 клас

17

Гергинов

 

28.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1а, 1в и 1д

15

Красимир Костов

28.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 1а, 1б, 1в

18

Нишан Такворян

28.05.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 3 клас

14

Гергинов

29.05.2024

15.00 – 15.45

СУ „К. Константинов“

Ученици 5-7 клас, 9 клас

16

Гергинов

 

29.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 1б и 1г

17

Красимир Костов

29.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 2а, 2б, 2в, 4б, 4в

18

Нишан Такворян

29.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

Ученици 1 и 2 клас

16

Гергинов

30.05.2024

15.00 – 15.45

Ученици от ХГ „Д. Дамянов“

Ученици от СУ „П.К. Яворов“

ОУ „Христо Ботев“ и

ОУ „Димитър Петров“

Ученици 8 клас

Ученици 7-10

Ученици 5-7 клас

3

3

Гергинов

30.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2а и 2д

15

Красимир Костов

30.05.2024

16.00 – 16.45

 

ОУ „Д-р Иван Селимински“

Ученици от 3а, 3б, 3в

17

Нишан Такворян

30.05.2024

16.00 – 16.45

 

Ученици от СУ „К. Константинов“

4 клас

17

Гергинов

31.05.2024

15.00 – 15.45

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици 5б и 5в клас

15

Гергинов

 

31.05.2024

15.45 – 16-30

ОУ „Елисавета Багряна“

Ученици от 2б

15

Красимир Костов

31.05.2024

16.00 – 16.45

 

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1 клас

13

Нишан Такворян

31.05.2024

16.00 – 16.45

НУ „Васил Левски“

СУ „П.К. Яворов“

Ученици 1, 2 и 4 клас

2 клас

12

6

Гергинов