ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ юли 2016/2017 /дневна и самостоятелна форма на обучение/

30.06.2017 09:47
Изпитът ще се проведе на 4.07.2017 г.  в стая 304 от 8:30ч.
Конспект и указания учениците могат да получат 
от учителите по математика.