ГРАФИК за провеждане на редовна сесия, м. ноември 2022 г. – за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 г

07.10.2022 14:58