График за изпити на ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение(ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -МАЙ) - 2015/16уч.г.

30.05.2016 10:28
График за  изпити на ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение(ПЪРВА
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -МАЙ) - 2015/16уч.г.                                                                    

 тук