График за консултации ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

29.06.2022 14:08

Консултации по математика

 1, 4 и 5 юли 2022г  - 9:00ч.

Консултации по БЕЛ  БЕЛ/ИУЧ 7клас

 от 4 , 5 и 6юли 2022г  - 10:00ч. -12:00ч.

Консултации по БЕЛ 11клас

  4 , 5 и 6юли 2022г  -  9:00ч.

Консултации АЕ 11 клас

4 , 5 и 6юли 2022г  -10:00ч.