ГРАФИК ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

18.01.2018 11:42

Съгласно заповед № РД-06-330/10.01. 2018 г.

Учебен предмет

Дата

Час

Кабинет

   1.

Психология и логика – IX клас

09.02.2018 г.

14,00

305

   2.

Информационни технологии ЗП – IX клас

13.02.2018 г.

14,00

305

   3.

Информационни технологии ЗИП – IX клас

14.02.2018 г.

14,00

305

   4.

Информационни технологии – X клас

16.02.2018 г.

14,00

305

   5.

Информатика – IX клас

19.02.2018 г.

14,00

305

   6.

Основи на пазарната икономика – IX клас

26.02.2018 г.

14,00

305

   7.

Етика и право – X клас

01.03.2018 г.

14,00

305

   8.

Основи на пазарната икономика – X клас

06.03.2018 г.

14,00

305

   9.

Основи на туризма – X клас

16.03.2018 г.

14,00

305

 10.

Български език и литература – IX клас

23.03.2018 г.

14,00

305

 11.

Български език и литература – X клас

28.03.2018 г.

14,00

305