ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ, М. ФЕВРУАРИ-МАРТ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

22.01.2020 11:43

тук>>