ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2022 г. – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

18.08.2022 11:06

 

ГРАФИК

за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2022 г. – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

Съгласно заповед № РД-06-1294/16.08.2022 г.

 

 

Учебен предмет

 

 

Дата

 

Час

 

Кабинет

Български език и литература – VIIXI клас

Математика V, VI, X клас

07.09.2022 г.

09:00 ч.

307

 

Български език и литература ИУЧ – VII клас

Английски език, модул 1 „Устно общуване“ XI клас

Математика ИУЧ - V, VI,

08.09.2022 г.

09:00 ч.

307

Английски език, модул 2 „Писмено общуване“ - XI клас

09.09.2022 г.

09:00 ч.

307

Английски език, избираем модул „Ежедневният английски език“ - XI клас

12.09.2022 г.

09:00 ч.

307

 

Запознаване с резултатите от изпитите – пет дни след провеждането им, при ЗДУД.

ГРАФИК

за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2022 г. – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

Съгласно заповед № РД-06-1294/16.08.2022 г.

 

 

Учебен предмет

 

 

Дата

 

Час

 

Кабинет

Български език и литература – VIIXI клас

Математика V, VI, X клас

07.09.2022 г.

09:00 ч.

307

 

Български език и литература ИУЧ – VII клас

Английски език, модул 1 „Устно общуване“ XI клас

Математика ИУЧ - V, VI,

08.09.2022 г.

09:00 ч.

307

Английски език, модул 2 „Писмено общуване“ - XI клас

09.09.2022 г.

09:00 ч.

307

Английски език, избираем модул „Ежедневният английски език“ - XI клас

12.09.2022 г.

09:00 ч.

307

 

Запознаване с резултатите от изпитите – пет дни след провеждането им, при ЗДУД.