ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

16.08.2023 13:47

 

           Учебен предмет

 

 

     Дата

 

      Час

 

      Кабинет

Математика ИУЧ

 

Обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ ОтПП - X клас

 

04.09.2023 г.

 

09:00 ч.

 

307

 

Математика ЗУЧ

05.09.2023 г.

09:00 ч.

307