ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юли 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

28.06.2023 13:26

 

 

           Учебен предмет

 

 

     Дата

 

      Час

 

      Кабинет

 

Обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ ОтПП - X клас

 

04.07.2023 г.

 

09:00 ч.

 

306

 

Учебна практика по обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ РПП - IX клас

 

06.07.2023 г.

 

09:00 ч.

 

306