ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

20.06.2023 14:35

 

             Учебен предмет

 

 

      Дата

 

       Час

 

      Кабинет

 

Български език и литература

 

 

28.06.2023 г.

 

09:00 ч.

 

306

 

Математика ИУЧ

 

29.06.2023 г.

 

09:00 ч.

 

306

Математика ЗУЧ

 

30.06.2023 г.

 

09:00 ч.

306