ГРАФИК за провеждане на първа поправителна сесия, м. април 2023 г. – за ученици в XII клас в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

15.03.2023 14:21