ГРАФИК за провеждане на първа поправителна сесия, м. август 2022 г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

04.07.2022 11:47