ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия, м. октомври 2022 г. – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

16.09.2022 12:12