ГРАФИК за провеждане на втора поправителна сесия, м. август 2022 г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

19.08.2022 16:55