ГРАФИК за провеждане на втора поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в самостоятелна форма на обучение XII клас за учебната 2022/2023 г.

02.06.2023 12:55