ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г

05.07.2024 11:31