Съобщение за организация на учебния процес от 12април 2021г. в СУ "Пейо Яворов"

09.04.2021 18:23

         От 12април (понеделник) 2021г.

 преминават в електронна среда всички ученици от 5, 6 и 12 клас включително.

       Ще се обучават  присъствено в училище  учениците от 7, 8, 9, 10 и 11 клас.

        Учениците 1-4 клас са в присъствено обучение.


График за достъп в сградата на СУ "П. Яворов

301- 11 клас - централен вход

302- 9 клас - централен вход

303- 8 клас - централен вход

304-7а клас - централен вход

305- 7г клас - централен вход

306 - 7б клас - северен вход

307 - 7 в клас - северен вход

308 - 10 а клас - северен вход

401 - 10 б клас - северен  вход