Информация към 22 ноември 2021г. Писмено декларирано съгласие от родителите на учениците в начален етап за тестване два пъти седмично за възстановяване на присъствения образователен процес

21.11.2021 17:34

В Средно училище „Пейо Яворов” – гр. Сливен

74,22 от родителите желаят децата им да се обучават присъствено след тестване два пъти седмично, а 25,78 % не желаят. Към момента от 225 ученици в начален етап 167 дават своето съгласие. От 11 паралелки в начален етап - 1 продължава в ОРЕС.