Информация за ораганизация на обучението в СУ"П.Яворов" от 21.02.2022г- 25.02.2022г.

17.02.2022 15:58
Учебният процес през следващата седмица ще бъде организиран по следния начин:
 
Обучение в ОРЕС (онлайн) в Teams
от 21.02.2022 до 25.02.2022г. - 6, 8, 9 и 11 класове
 
Основание - Заповед №РД 09-2385/16.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката.
В дните на тестване учебните занятия започват от 8:20ч. / всеки понеделник/.